VYKO TĖVŲ IR GLOBĖJŲ SUSIRINKIMAS MOKYKLOJE

VYKO TĖVŲ IR GLOBĖJŲ SUSIRINKIMAS MOKYKLOJE

Lapkričio 9 d. mokykloje vyko mokinių tėvų ,globėjų susirinkimas.Direktorė I.Ozerenskienė pristatė mokyklos ugdymo planus,uždavinius ,tikslus, prioritetus. Tėvai buvo supažindinti su  asmens  duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėmis, moksleivių atvaizdų ( video, audio įrašų) naudojimo viešojoje erdvėje  sutikimo ar nesutikimo sutartimis, pristatė  2018-2019 m.m. švietimo naujoves.

Šiais mokslo metais pradedama vykdyti aktyvi socialinė veikla mokykloje. Kiekvienas mokinys turės surinkti tam tikrą skaičių socialinio darbo ar veiklos valandų . Apie šią veiklą ir jos apskaitą tėvams kalbėjo  mokytoja L.Matusevičienė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Z.Čibirkienė  dar kartą priminė apie elektroninio dienyno naudojimo aktyvumą bei dienyno suteikiamas galimybes bei privalomumus , pakvietė tėvus ir globėjus dalyvauti internetinėje  „IQES online Lietuva“ apklausoje, atsakant į anketos klausimus ,kurie svarbūs mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui.

Apie baimes ir jų įveikimo galimybes pasakojo renginio viešnia – Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė  Jūratė Savaikaitienė.

Susirinkimo pabaigoje buvo aptarti bendrieji mokyklos reikalai, atsakyta į tėveliams iškilusius klausimus. Toliau vyko susitikimai su auklėtojais klasėse bei individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais.

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.