Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas

Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas

   Įtemtu, bet smagiu protų mūšiu mūsų mokykloje buvo paminėta  Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Taigi,Lietuvos kariuomenei 100 metų!

          Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos.1918 m. lapkričio 23 d. premjeras A. Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą. Pulkininkas Jonas Galvydis-Bikauskas paskirtas I-o pėstininkų pulko vadu, o pulkininkas J. Kubilius štabo viršininku. Lapkričio 23-oji dabar minima kaip Lietuvos kariuomenės diena.Tuo metu kariuomenėje jau buvo apie 100 karininkų, valdininkų, gydytojų ir apie 50 savanorių karių. Vokietija pažadėjo Lietuvos kariuomenei materialinę ir ginkluotės paramą. 1919 m. sausio pradžioje, prie Vilniaus artėjant bolševikams, Vyriausybė persikėlė į Kauną. Buvo pradėti organizuoti nauji daliniai visoje Lietuvoje.

Šiai sukakčiai paminėti mūsų mokyklos istorijos mokytojas A.Zavistauskas pakvietė moksleivius į protų mūšį  „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę.“   Pademonstruoti savo žinias nepabūgę  mokiniai buvo suskirstyti į  komandas. Komandoms reikėjo atsakyti į  klausimus apie Lietuvos kariuomenę ir su ja susijusius istorinius faktus.

 

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.