Gražiausios eilės Lietuvai

Gražiausios eilės Lietuvai

Lapkričio 23 d. mokykloje vyko literatūrinis rytmetys „Gražiausios eilės Lietuvai“. Renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui bei Vydūno metams paminėti.

„Koks nepaprastas žodis Tėvynė. Ar susimąstome, kiek daug telpa šiame žodyje? Tu, Tėvas, Tėviškė, Tauta , Tėvynė… Anot didžiojo  mūsų filosofo Vydūno -tėvynė yra mūsų pradžių pradžia. Čia mes patiriame viską pirmą kartą – pasiaukojamą motinos meilę, rūpestingą tėvo gerumą,čia pirmą kartą išgirstame žmogaus balsą mūsų gimtąja kalba. Visos gėlės, visi medžiai, laukai, miškai, visa žemė, vandens ir oro gyvybė pirmąsyk žmogui pasirodo tėvynėje. Čia ,tėvynėje, užgimęs mūsų laikas nuveda mus į pirmąsias dienas, mėnesius, per metų laikus į nuolatinę kaitą…“ – kalbėjo renginio organizatorė lietuvių kalbos mokytoja Violeta Žarskienė.

Mokytoja pasakojo apie lietuviško žodžio kelią- nuo pirmosios lietuviškai „prabilusios“  Martyno Mažvydo knygelės,  Mikalojaus Daukšos „Postilių“, Kristijono Donelaičio „Metų“,Antano Baranausko „Anykščių šilelio“,priminė ryškiausius išeivijos poetus, kurių kūryba alsuoja meile Lietuvai.

Moksleiviai skaitė P.Vaičaičio, Maironio, J.Aisčio, K.Bradūno, Just. Marcinkevičiaus, S,Nėries, A.Miškinio ir kitų poetų eiles apie Lietuvą, jos žmones, gamtą, apie tėvynės žaizdas ir ilgesį, apie skausmą,tremtį, didžiavyrių žygius… Renginio metu prisiminti ir knygnešiai.

“ Knygnešys- tai knygų nešėjas per lietų, žvarbą, sniegą, pavargęs, sušalęs, įbaugintas, bet puikiai žinantis, kad tauta be knygų – neturi ateities…“-pasakojo lietuvių kalbos mokytoja ,ir priminė, kad 2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino, kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą.

Mokyklos devintokai , kartu su mokytoja V.Žarskiene, sukūrė ir visiems pristatė 10 tėvynės meilės įsakymų – labai gražu, jautru ir tikra. Šie įsakymai turėtų kabėti pačioje matomiausioje vietoje -mokykloje, klasėje, širdy…

1.Tėvynę turėk tik vieną;

2. Žodį „Lietuva“ tark su meile ir pagarba;

3. Kuo geriau pažink ir švęsk tautines šventes;

4. Gerbk tautos istoriją, kalbą ir žemę;

5. Būk teisingas, sąžiningas ir garbingas pilietis;

6. Neišduok savo tėvynės;

7. Kovok su korupcija;

8. Nekritikuok;

9. Negeisk kitos tėvynės;

10. Gyvenk pagal savo išgales.

 

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.