Vyko tėvų (globėjų) susirinkimas.

Vyko tėvų (globėjų) susirinkimas.

Vasario 8 d. mokykloje vyko tėvų ir globėjų susirinkimas – pirmojo semestro rezultatų aptarimas.

Susitikimas prasidėjo paskaita apie informacinių technologijų įtaką vaikų psichikai,mokymuisi, sveikatai. Paskaitą skaitė  Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės, kurios kvietė diskusijai  bei atsakė  į tėvams rūpimus klausimus.

Vėliau vyko susitikimai su klasių vadovais – semestro rezultatų , lankomumo, socialinių valandų atlikimo  aptarimai, visi auklėtojai tėvams pristatė bendras moksleivių naudojimosi mobiliaisiais telefonais mokykloje taisykles.

Kiekvienos klasės moksleivių tėveliai išrinko atstovą į mokyklos tėvų aktyvą.

 

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.