ŠVIETIMO NAUJIENOS. 12 patarimų dėl nuotolinio mokymo(si)

ŠVIETIMO NAUJIENOS. 12 patarimų dėl nuotolinio mokymo(si)

12 patarimų dėl nuotolinio mokymo(si)

Rita Gasiukevičienė
,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Pastarosiomis dienomis parengta visa šūsnis įvairių rekomendacijų dėl nuotolinio ugdymo: kaip mokyti pataria ne tik mokytojai ar švietimo darbuotojai, bet ir informacinių sistemų, e. dienynų paslaugų teikėjai; Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atkreipia dėmesį į asmens duomenų apsaugos subtilybes šiuo laikotarpiu, o Ryšių reguliavimo tarnyba nurodo, kaip dirbti, kad „nenulūžtų“ tinklai. Įvairių patarimų gausu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir kitose interneto svetainėse.

 

Nederėtų užmiršti ir mokinių tėvų nerimo dėl per ilgai užsitęsiančio laiko, kurį atžalos leidžia prie kompiuterių, per didelio mokymosi krūvio, nepakankamai spartaus interneto ir kt. Dabar vos ne kiekvienas tampa nuotolinio mokymo ekspertu. Mokytojai situaciją mato iš vienos pusės, mokiniai – iš kitos, jų tėvai – vertina savaip; visos šios grupės jau susidariusios nuomones, kiekvienas galėtų išsakyti asmeninių pastebėjimų. O norėdami, kad didžiajai daugumai būtų gerai – būtina išklausyti ir išgirsti visas puses, nes kiekvienas – savaip teisus.

 

Kad patarimų gausa, įvairios nuomonės, pastebėjimai ir rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo neklaidintų, patogiausia juos sugrupuoti ir pateikti mokykloms.

 

Taigi – 12 patarimų dėl nuotolinio mokymo(si):

 • Pamoką suplanuoti taip, kad ji truktų 45 minutes (įskaitant mokytojo paaiškinimus ir mokinio atliekamas užduotis; pamokos plano skaitymą ir atliktų užduočių išsiuntimą). Atkreiptinas dėmesys, kad dirbdamas įprastai – mokytojas suplanuoja daugiau nei suspėja: pasiruošti daugiau, ir ne viską atlikti – geriau, nei per mažai. Bet mokydamasis namuose – mokinys privalo suspėti – net jei tai užima daugiau laiko nei planavo mokytojas. Todėl, mokantis namuose, reikėtų vadovautis atvirkščia taisykle – mažiau yra geriau, ir planuoti perpus mažiau užduočių, nei esate įpratę.
 • Namų darbai – nerekomenduojami. Namuose mokinys dirba intensyviau. Įprastą pamokos medžiagą išnagrinėti sugaišta daugiau laiko nei mokykloje, nes mokosi savarankiškai.
  Karantino laikotarpiu svarbu rūpintis, kad mokiniai nepervargtų, tausoti jų sveikatą.
 • Popierinio vadovėlio turinį papildanti medžiaga – ne daugiau, nei 1–2 interneto nuorodos (įskaitant e. vadovėlių, e. aplinkų ir kt.).
 • Bent pusę mokymosi laiko užimti darbu ne prie ekranų (popierinis vadovėlis – popierinės pratybos – popieriniai sąsiuviniai).
 • Kiekvieną pamoką (išskyrus IT), naudotis kompiuteriu, vienos pamokos metu, rekomenduojama iki 25 min. (įskaitant pamokos užduoties nagrinėjimą, mokytojo paaiškinimą, atliekamus e. testus ir e. pratybas, e. vadovėlio skaitymą bei kitas e.užduotis, kurias atliekant reikia žiūrėti į ekraną bei „popierinių“ užduočių skaitmeninimą ir siuntimą).
  Kompiuteriu pamokos metu naudojantis visą laiką (45 min.), kita to dalyko pamoka rekomenduojama tik renkantis „popierines“ mokymo(si) priemones.
 • Nereikalauti vaiko vaizdo rodymo sinchroninės pamokos metu, ar filmuotos medžiagos atsiskaitant užduotis, jei tų pačių ugdymo tikslų pasiekiama be vaizdo duomenų transliavimo ar tvarkymo (tai įmanoma beveik visada).
 • Sinchroninės pamokos pradžioje ir eigoje atkreipti dėmesį, ar nėra prisijungusių pašalinių asmenų; juos aptikus, mokėti „išjungti“. Pašaliniams asmenims prisijungiant per dažnai, pamokos dalyvius „įsileisti“ po vieną.
 • Laiku reaguoti į patyčias sinchroninės pamokos metu (jei pradedama tyčiotis – mokėti „nutildyti“ ar visai „išjungti“ smarkuolį; susitarti, kada tokiu atveju mokinys žymimas, kaip nedalyvavęs pamokoje).
 • Bent prieš dieną informuoti mokinius dėl vyksiančių sinchroninių pamokų laiko (kad galėtų tinkamai pasiruošti aplinką). Geriausia – kai sudaromas tvarkaraštis. Atkreipti mokinių ir tėvų dėmesį dėl sinchroninių pamokų filmavimo, fotografavimo ar garso įrašų ir gautų duomenų
 • Naudoti kuo mažiau skirtingų nuotolinio mokymo priemonių. Nuotolinio mokymo priemonė turi būti saugi. Užtikrinti galimybę įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).
 • Dalyvavimą sinchroninėje pamokoje galėtų liudyti prisijungimas prie pamokos, mokinio skambutis arba žinutė (jei nepavyksta prisijungti). Dalyvavimo asinchroninėje pamokoje garantija galėtų būti savalaikis paskirtos užduoties atlikimas, o kada vaikas ją atliks, ar per pamoką, ar kitu metu – nesvarbu; juk užduoties atlikimas liudija dalyvavimą pamokoje. Jei užduotis kartojasi, skirta kelioms pamokoms iš eilės – jos atlikimas taip pat garantuotų dalyvavimą visose. Svarbiausia, turėtų būti ne „n“ raidė, o rūpestis, kad vaikas dalyvautų.
 • Jei mokytojui per didelis krūvis, dažnai ir mokiniams sunku. Todėl svarbiausia – tausoti savo ir savo mokinių sveikatą – nepervargti, pasilikti pakankamai laiko pailsėti. Mažais žingsneliais galima nueiti labai toli.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/12-patarimu-del-nuotolinio-mokymosi/?fbclid=IwAR22ZdWLcFcaMpFMKJTNMxDkEnatveLu1FTK5Mbsos3wVsqj2vI_orAtJHU

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.