Reikalingi darbuotojai

Reikalingi darbuotojai

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.):
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, 1 etatas, nuo 2020-09-01.
Darbdavys: Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 3, 71253 Kazlų Rūdos sav.
Jankų k.
Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): direktore@jankai.kazluruda.lm.lt, rastine@
jankai.kazluruda.lm.lt; 8 343 41635; 8 683 13961
Iki kada priimami prašymai: iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 10 val.
Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Ne
mažesenis, kaip vidurinis išsilavinimas. Mokėti teisingai elgtis su vaikais, mokėti dirbti komandoje,
būti pareigingam, tvarkingam.
Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientas – 4,7-7,7 (baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbo stažo.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.):
Pradinių klasių mokytojas, 1 etatas, terminuota darbo sutartis nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31.
Darbdavys: Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 3, 71253 Kazlų Rūdos sav.
Jankų k.
Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): direktore@jankai.kazluruda.lm.lt , rastine@
jankai.kazluruda.lm.lt; 8 343 41635; 8 683 13961
Iki kada priimami prašymai: iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. 10 val.
Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar
kt.): Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija.
Mėnesinis darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koficientas – 6,42–8,0 (baziniais
dydžiais) priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.):
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 1 etatas ir 0,5 etato nuo 2020-09-01.
Darbdavys: Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 3, 71253 Kazlų Rūdos sav.
Jankų k.
Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): direktore@jankai.kazluruda.lm.lt, rastine@
jankai.kazluruda.lm.lt; 8 343 41635; 8 683 13961
Iki kada priimami prašymai: iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. 10 val.
Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį
    išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. 2. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa.
    Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius):.Pareiginės algos pastoviosios dalies
    koeficientas nuo 4,64 iki 6,23, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą.
Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.