Mokytojai

Mokytojai

Socialinė pedagogė  – Rima Lingienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Jolanta Švarcienė, Daiva Rinkevičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Zita Klimavičienė, Edita Judickienė

Mokytojai:

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas, klasė Neformalusis švietimas Vadovavimas

klasei (-ėms)

Danguolė Botyriūtė Rusų kalba, 7, 8, 10
Zita Čibirkienė Matematika, 7, 8, 10
Lina Endriukaitienė Dailė, 5, 7, 8, 10
Eglė Kančienė Dorinis ugdymas (etika),     5, 7, 8, 10 Dramos būrelis
Meninės raiškos studija
Inesa Karnauskienė Pradinės klasės, 2, 4 2, 4
Gintaras Langas Matematika, 5
Rima Lingienė Socialinė pedagogė,
Loreta Matusevičienė Geografija,  7, 8, 10 10
Sandra Mozūraitė Anglų kalba, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 7
Rūta Povilaitienė Pradinės klasės, 1 1
Daiva Rinkevičienė Pradinės klasės, 3 3
Ramutis Rinkevičius Fizika, 7, 8, 10
Informacinės technologijos, 5, 7, 10
Technologijos,  7
Žmogaus sauga, 5, 7,
Informacinės technologijos (modulis), 8
Violeta Stanaitienė Kūno kultūra, 5, 7, 8, 10 8
Biologija, 7, 8,10
Gamta ir žmogus, 5,
Saulena Valatkaitienė Chemijos, 8, 10 Darbščiųjų rankų būrelis
Technologijos, 5, 8, 10
Rovena Venslauskienė Muzika, 5, 7, 8, 10 Dainavimo būrelis „Linksmosios gaidos“
Andrius Zavistauskas Istorija, 5, 7, 8, 10
Pilietiškumo pagrindai,  10
Violeta Žarskienė Lietuvių kalba, 5, 7, 8, 10 5
Daiva Žuvaitienė Dorinis ugdymas (tikyba), 1, 2, 3, 4, 8 Lotynų Amerikos ir aerobikos šokiai „Zumba“