Vadovai

Vadovai

      

Direktorė – Irena Ozerenskienė, tel. Nr. 834341635, el. paštas direktore@jankai.kazluruda.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Zita Čibirkienė, el. paštas mokykla@jankai.kazluruda.lm.lt