Valdymo struktūros chema

Valdymo struktūros chema

                       KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VALDYMO SCHEMA